Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy en nemen de bescherming van je privacy dan ook serieus. Dit Privacybeleid geeft een beeld van hoe we je persoonsgegevens gebruiken, onze inzet om je persoonsgegevens te beschermen, de rechten die je hebt en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over je gegevens en de bescherming van jouw privacy.

Beveiliging van de gegevens
SMARTgirls verwerkt een aantal gegevens van je. Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

  1. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we uw persoonsgegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
  2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
  3. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Grondslagen

Wij verwerken je gegevens voor zover dit wettelijk is toegestaan. We gebruiken je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, op basis van een gerechtvaardigd belang, het verlenen van diensten, je te informeren over andere producten en diensten van SMARTgirls, voor zover je dat wilt.

Gebruik van Cookies
SMARTgirls maakt gebruik van Cookies. Wij doen dit bij het aanbieden van diensten om je te identificeren en daarmee je toegang tot de website makkelijker voor je te maken. Wij kunnen informatie over het gebruik van de website verzamelen en analyseren. Dit is inclusief domeinnaam, het aantal hits / bezoeken, bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Dit wordt verzameld door een zogenaamde cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website op je harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

Links naar websites
Onze website bevat meerdere links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en (het naleven van) dat privacybeleid. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de producten / diensten van Facebook, Instagram, en Vimeo/Youtube. We adviseren je het privacybeleid van deze pagina’s  goed door te lezen.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij van je en waarom doen we dat?

Contactformulier
Via het contactformulier kom je in contact met ons. Op het contactformulier laat je de volgende persoonsgegevens achter: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele toelichting. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van je toestemming met als doel om in contact te komen met je.

E-book bestelling
Via het contactformulier voor je e-book bestelling ontvang je ons ebook. Op dit formulier laat je de volgende persoonsgegevens achter: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele toelichting. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van je toestemming met als doel om in contact te komen met je en je bestelling te leveren.

Aanmelding voor event of dag
Op het formulier om je interesse voor een event of dag kenbaar te maken laat je de volgende persoonsgegevens achter: Eventuele bedrijfsnaam voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele toelichting. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van je toestemming met als doel om in contact te komen met je.

Ervaringen
Op onze website verzamelen we ervaringen van deelnemers / sprekers van SMARTgirldagen of event. Je ervaring wordt gedeeld met voor- achternaam, foto, bedrijfsnaam en je eventuele bedrijfswebsite. Deze gegevens worden geplaatst op basis van je toestemming. Dit heeft als doel om bezoekers te informeren over de dagen of events.

Wil je geïnformeerd blijven door ons?
Dat kan door je hiervoor in te schrijven. Met je toestemming ontvang je dan Freebies, tips, inspiratie en nieuws voor nog meer plezier in jouw ondernemerschap? Daarvoor vragen we voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en evt. toelichting.

Verwerkers
SMARTgirls heeft verschillende verwerkers; dat zijn leveranciers aan wie wij onze gegevensverwerking verstrekken. Zo worden onze mailings uitgevoerd door Autorespons. Met onze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten af om de privacybescherming te waarborgen. Heeft u vragen over deze of andere verwerkers, dan kunt u contact opnemen met onze privacy officer via

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Wij controleren regelmatig de technische veiligheidsmaatregelen. Indien nodig zullen wij deze aanpassen aan de nieuwste stand van de techniek. Deze regels gelden door middel van verwerkersovereenkomsten ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Toegang tot gegevens is beperkt; alleen medewerkers die de toegang echt nodig hebben voor de werkzaamheden, krijgen die toegang ook. Daarnaast zijn onze medewerkers geheimhouding van uw gegevens verplicht.

Bewaartermijnen
SMARTgirls bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de soort persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wanneer de termijnen verstreken zijn, worden uw persoonsgegevens op een beveiligde manier verwijderd en vernietigd door ons. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.

Het is mogelijk dat uw gegevens in het verleden in ons archief terecht gekomen zijn die daar niet (meer) horen. We doen ons best deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig door middel van natuurlijk verloop.

Inzage
Je hebt recht op inzage in je gegevens en ook op het wijzigen van je gegevens

De website
SMARTgirls verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens op de website in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren

Overname, fusie, verkoop
Bij een van de bovenstaande situaties worden je persoonsgegevens overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Wijzigingen van het privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan raden we je aan goed op de datum te letten wanneer wij voor het laatst  wijzigingen hebben gedaan en zo nu en dan dit statement door te nemen.

Contact
SMARTgirls

 

23 oktober 2018

Smartgirls memory 01
Smartgirls memory 06
Smartgirls memory 04
Smartgirls memory
Smartgirls memory 03
Smartgirls memory 02 Maxima